Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

PZP a havarijné poistenie

Povinné zmluvné poistenie ako poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte iným na majetku, živote a zdraví.
Havarijné poistenie ako dobrovoľné poistenie chráni vaše auto pred rizikami ako poškodenie vandalizmom, živelnou udalosťou, pri havárii, stret so zverou či odcudzením vozidla.

V ktorej poisťovni v Dunajskej strede majú pre vás najlacnejšie povinné zmluvné poistenie? Hľadáte výhodné havarijné poistenie? Porovnáme vám ceny poistenia vozidla všetkých poisťovní za okamih s možnosťou ihneď uzavrieť poistnú zmluvu s okamžitou platnosťou poistenia.

>>> porovnanie cien PZP online

>>> porovnanie cien havarijného poistenia online

PZP ako povinnosť

  • nutnosť uzavrieť zákonné PZP vyplýva pre každé motorové vozidlo, ktoré ma pridelené evidenčné číslo a používa sa v cestnej premávke
  • pre držiteľov nepoistených vozidiel hrozia pokuty až do výšky 3319 € a náhrada spôsobenej škody
  • dokladom o poistení je biela karta (potvrdenie o poistení), túto majte vždy vo svojom vozidle
  • možnosť rôznych pripoistení namiesto potreby havarijného poistenia (živel, stret so zverou, úrazové poistenie vodiča a posádky vozidla, čelné sklo/sklá, náhradné vozidlo, krádež vozidla, vandalizmus, vlastná totálna škoda...)

Havarijné poistenie

  • ochráni vás pred škodami spôsobenými na vašom vozidle
  • vplyv na cenu má mnoho parametrov, preto sa oplatí porovnať cenu poistky vo viacerých poisťovniach (držiteľ vozidla/vek, okres registrácie, značka vozidla, výbava vozidla, škodovosť klienta...)