Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti kryje škody, ktoré vzniknú na vašej nehnuteľnosti (stavbe), poistenie domácnosti kryje škody na vybavení a zariadení vašej domácnosti.

Porovnanie ponúk poistenia vášho bývania vo viacerých poisťovniach za pár minút, získajte najvýhodnejšiu ponuku poistenia, online dojednanie poistnej zmluvy.

Vyberte si rozsah krytia, ktorý spĺňa vaše požiadavky na poistenie vášho domova.

>>> kalkulačka poistenia nehnuteľnosti a domácnosti

Nezabudnite:

  • poistná suma nehnuteľnosti by mala zodpovedať cene novej nehnuteľnosti
  • poistnú sumu domácnosti stanovte súčtom hodnoty všetkých vecí, ktoré tvoria vybavenie vašej domácnosti (nábytok, odevy, obuv, elektronika, spotrebiče, športové a iné potreby, stavebné súčasti...)
  • získajte zadarmo alebo si pripoistite zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a členov domácnosti